Generál Končický, tankista, osvoboditel Ostravy, nositel Řádu Bílého lva a celé řady dalších vysokých vyznamenání, ale především blízký kamarád „Kosťa“ zemřel v prosinci 2015. Až do vysokého věku si udržoval fyzickou kondici výstupy na Lysou horu a pravidelným plaváním.

Proto se organizátoři v čele s kpt. Šimčíkem rozhodli, aby tato soutěž, memoriál, kromě prvků armádního výcviku připomínal záliby pana generála.

 

V sobotu 26. října 2019 v návaznosti na výročí vzniku ČR a se vzpomínkou na svého dlouholetého předsedu uspořádala jednota Ostrava 1 Československé obce legionářské soutěž vojenské všestrannosti „Memoriál generálporučíka Mikuláše Končického“.

 

Generál Končický, tankista, osvoboditel Ostravy, nositel Řádu Bílého lva a celé řady dalších vysokých vyznamenání, ale především blízký kamarád „Kosťa“ zemřel v prosinci 2015. Až do vysokého věku si udržoval fyzickou kondici výstupy na Lysou horu a pravidelným plaváním. Proto organizátoři se rozhodli, aby kromě prvků armádního výcviku soutěž připomínala záliby pana generála.

Ranního nástupu na střelnici v Petřvaldu u Karviné se zúčastnilo téměř třicet soutěžících. Tříčlenné družstvo SSK Poruba tvořili Petr Bláha, Aleš Zedník a Petr Kuś.

První disciplínou byla střelba, a to ze služební pistole ráže 9 mm na 10 a 15 m. Podmínkou bylo, že vyhlášení soutěže proběhne v Národním památníku II. světové války v Hrabyni po ukončení orientačního pochodu Smolkov - Hrabyně.

Účastníci položili květy k pomníku čsl. tankistů ve Smolkově.

Poté museli pomocí mapy a buzoly najít trasu mezi pozůstatky opevnění z 30. let a dojít do Hrabyně. Zde byly slavnostně vyhlášeny výsledky:

Absolutním vítězem se stal Jiří Stoch z 3. pěší roty Aktivních záloh, na druhém místě skončil Martin Pavlíček, třetí místo obsadila Alexandra Ševčíková.

Teprve po skončení ceremoniálu při pohledu na kolující výsledkovou listinu vyšlo najevo, že u výsledku Petra Bláhy udělali rozhodčí osudovou chybu v součtu dvou čísel a tím jej připravili o pohár za třetí místo.

 

Nicméně v té chvíli už byl protest zbytečný, takže Petr Bláha se s výsledkem smířil.

 

 

Členové SSK Poruba se zúčastnili 1. ročníku soutěže Memoriál generála Mikuláše Končickéh

V sobotu 12. listopadu 2016 v návaznosti na Den veteránů a se vzpomínkou na svého dlouholetého předsedu uspořádala jednota Ostrava1 Československé obce legionářské soutěž vojenské všestrannosti „Memoriál generálporučíka Mikuláše Končického“.

 

Disciplíny pro 9 čtyřčlenných družstev byly následující:

  • plavba kanoe dvojic po řece Olši,

  • střelba jednotlivců z armádní pistole a samopalu (samonabíjecí verze) na střelnici Corado,
  • výstup družstev na Lysou horu od Zlatníku.

První disciplína se družstvu SSK nevydařila, protože kanoe družstva číslo 5 s Alešem Zedníkem ztroskotala na čtvrtém jezu.

Ve střelbě z pistole podržel družstvo Petr Bláha, ve střelbě ze samopalu dokonce obsadil Aleš Zedník druhé místo. Střelecká soutěž nesla podtitul „Podzimní memoriál Vasilije Zajceva“ a byla náhradou za zrušenou odstřelovačskou soutěž na Libavé.

Na vrcholku Lysé bylo 20cm sněhu, panoval mráz -6°C a silná mlha. Dvojice Zedník – Bláha se přesto jako družstvo číslo 5 hlásilo kpt. Šimčíkovi jako první.

Ovšem podle pravidel měli na vrcholku být čtyři, proto za tento výkon neobdrželi kýžené body. Dlužno podotknout, že oba využili nabídky Horské služby a na vrchol byli vyvezeni autem. Přes všechny peripetie se družstvo SSK celkově umístilo na pěkném šestém místě a věří, že za rok dosáhne ještě lepšího výsledku.

 

II. ročník Memoriálu generála Mikuláše Končického opět s účastí členů SSK Poruba-Skalka.

V sobotu 9. září 2017 proběhl druhý ročník branné soutěže všestrannosti „Memoriál generálporučíka Ing. Mikuláše Končického“. Do soutěže se opět přihlásil dvoučlenný tým SSK Poruba-Skalka ve složení Petr Bláha a Aleš Zedník.

Pořadatelem byla Československá obec legionářská, tradičním organizačním garantem kpt. Jan Šimčík. Početná skupina soutěžících reprezentovala Aktivní zálohy, stejně hojně zastoupeny byly i různé věkové skupiny přátel branných sportů.

Po kritickém vyhodnocení prvního ročníku byla pravidla soutěže zjednodušena. Loňská plavba na kánoích po Olši plné jezů, o jejichž nástrahách se soutěžící dozvěděli na startu a posléze mnozí v ledové vodě, byla přes nechuť organizátorů (a k radosti účastníků) letos vynechána. Na střelnici ve Staré Bělé proto proběhl úvodní nástup, střelby z pistole CZ SP-01 Shadow a útočné pušky CZ 806 BREN S1, vyhodnocení čekalo účastníky na vrcholu Lysé hory, kam měli dorazit, soutěžíce o nejrychlejší čas výstupu.

Střelnice byla pečlivě připravena a organizační tým pod vedením pana Marcela Žurovce předvedl výkon hodný dobře namazaného stroje. Tato část soutěže proto měla velmi optimistickou náladu, takže k soutěžení se odhodlali i méně zkušení či „sváteční“ střelci. V kategorii „útočná puška“ se prosadil Petr Bláha, který k tomuto vítězství ještě přidal docela dobrou střelbu z pistole, takže ke zlaté medaili připojil ještě bronzovou za součet výsledků. Poté se účastníci museli přemístit na úpatí Lysé hory, odkud vyšli – vyběhli – na vrchol Lysé hory ve výšce 1323 m n. m. Zmíněné výsledky střeleb se dozvěděli teprve tam, stejně jako pořadí dosažení vrcholu.

Za slunného počasí, avšak spojeného se silným větrem, se na vrchol vydala zhruba dvacítka soutěžících, když druhá – stejně početná – polovina účastníků se spokojila pouze se střelbami a ostatním popřála šťastnou cestu bez úrazů.

Jako první na vrchol dorazila dvojice Petr Bláha a Aleš Zedník, která už jen součtem věku překonala ostatní skupiny. Teprve za zhruba čtvrthodinu po jejich dosažení cíle se na dohled Bezručovy chaty objevili další soutěžící, přestože pánové Bláha a Zedník zvolili delší trasu z protilehlého údolí, z místa zvaného Papežov a na rozdíl od ostatních nesli vojenskou výstroj, včetně zbraní. Dlužno podotknout, že jejich prvenství bylo dáno pravděpodobně tím, že vyrazili na výstup dvě a půl hodiny před ostatními, kteří společně vyrazili z malenovické strany. Bráno podle času pak na vrchol nejrychleji vyběhl Lukáš Gola za 1:03 hod., následovaný Markem Zemiokem s časem 1:10 hod., oba z pěší roty Aktivních záloh pplk. Josefa Otiska (KVV Ostrava). S odstupem dorazili i ostatní, včetně soutěžící rodiny s ročním dítětem, které obětavý tatínek donesl na rukou.

V příjemném prostředí Bezručovy chaty byly vyhodnoceny výsledky a předána ocenění nejlepším, kdy Petr Bláha získal ocenění dvě. Za svůj výkon obdržel pamětní medaili i Aleš Zedník. Zpáteční cesta proběhla v pochodovém rytmu, takže naše dvojice ubrala ze svého času „nahoru“ půlhodinu a do Papežova dorazila za dvě hodiny. Pohledem nazpět bylo konstatováno, že tým SSK Poruba-Skalka opět patřil k nosným subjektům memoriálu, proto při plánování příštího ročníku nebude sedět se založenýma rukama.