Vzhledem k taškařici s tkzv. Covid-19 se zatím žádné další akce nekonaly. Snad to doženeme ke konci roku.

Zajcevův memoriál 2020 - zima

Zajcevův memoriál 2020 - léto